کارشناس مرکز

 

نام و نام خانوادگی: بهروز ملاشاهی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد ژنتیک

تلفن تماس: 05433295664

پست الکترونیک: behrouzmolla@gmail.com

دانلود فایل رزومه

 


مدیریت مرکز

محتوای مرتبط