تماس با ما

 

خانم دکتر مهرناز ناروئی نژاد

تلفن مرکز: 05433295665

آدرس مرکز: بزرگراه خلیج فارس- بیمارستان علی ابن طالب (ع)- آزمایشگاه جامع تحقیقات- مرکز تحقیقات ژنتیک در بیماری های غیرواگیر

کد پستی: 9816743111 


محتوای مرتبط