اساس نامه و اهداف مرکز ژنتیک

اساسنامه مرکز تحقیقات

ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی، درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات نامیده می­شود. برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

 

ماده 2- اهداف:
1- توسعه دانش ژنتیک در راستای پیشگیری از بیماریهای شایع دراستان
2- توسعه پژوهش های مرتبط با بیماریهای ژنتیکی در راستای ارتقاء سلامت جامعه
3- تشخیص و کاهش موارد بیماری های ژنتیکی و همچنین کاهش مرگ و میر ناشی از بیماریهای ژنتیکی
4- افزایش سطح آگاهی های عموم مردم در جامعه در زمینه ابتلا به بیماری های ژنتیکی
5- انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی
6- تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه ژنتیک
7- کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی در داخل کشور
8- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی 

 

 

 

   ماده 3- ارکان مرکز عبارتند از:

1. شورای عالی

2. رئیس مرکز

 

ماده 4- اعضا شورای عالی مرکز عبارتند از:

1. رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی

2. معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی

3. معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی

4. رئیس مرکز

5. سه نفر از اعضا هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید رئیس دانشگاه

 

ماده 5- وظایف شورای عالی مرکز به شرح زیر می­باشد:

1. تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

2. تصویب طرح های همکاری با سایر دانشگاه و موسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمان­های بین‌المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3. بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت‌های مرکز

4. بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

5. تصویب دستورالعمل‌های مربوطه به امور داخلی شورای­ عالی و دستور العمل‌های اجرایی مرکز تحقیقات

6. پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

 

ماده 6- رئیس مرکز به پیشنهاد شورای ­عالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یک بار منصوب می­گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

 

ماده 7- وظایف رئیس مرکز

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورای­ عالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می­نماید.

 

ماده 8- اعضاء مرکز

مرکز دارای دو نوع عضو به شرح زیر است:

1. اعضاء پیوسته: که اعضاء هیئت علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند.

2. اعضاء وابسته: که اعضاء هیئت علمی سایر گروه های دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی هستند.

 

ماده 9- منابع مالی مرکز

Ø  درآمد های حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

Ø  کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

Ø  اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

با توجه به مصوبه شورای گسترش دانشگاه­های علوم پزشکی این اساسنامه در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسید.


محتوای مرتبط